MKB-Digitaal, alle informatie voor het MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de motor van onze economie. Het is een essentiële bron van banen. Bovendien geeft het MKB een ondernemingsgeest en zijn ze een bron van innovatie. Het MKB bevordert hiermee de concurrentie, maar ook de werkgelegenheid in Nederland. Ondanks deze belangrijke eigenschappen, is het MKB ook regelmatig het slachtoffer van wet- en regelgeving. Dit wordt met name veroorzaakt doordat ze kwetsbaar zijn voor veranderingen. Het zijn maar kleine bedrijven, met een laag budget, relatief lage winst en weinig opdrachtgevers.

Wat is een midden- en kleinbedrijf?

De naam zegt het eigenlijk al. De categorie ‘midden- en kleinbedrijf’ omvat bedrijven met een beperkt aantal werknemers in dienst. Het zijn de echte ondernemers. Dat zullen velen met mij eens zijn. Het gaat hier om de mensen die een eigen bedrijf opstarten en hard werken om er een succes van te maken. Maar wat is dan precies een midden- en kleinbedrijf?

Freelancer

Even in nummers. Het gaat specifiek om bedrijven met minder dan 250 werknemers. Daarnaast is er een beperking aan de jaaromzet. De jaaromzet van een midden- en kleinbedrijf mag niet meer dan 50 miljoen euro zijn en/of een jaarlijkse balans van niet meer dan 43 miljoen euro.

Past jouw bedrijf binnen deze beperkingen? Dan heb jij een midden- of kleinbedrijf.

Het midden- en kleinbedrijf speelt een centrale rol in de economie

Essentie MKB

Naar mijn mening omvat het MKB het volgende: Een persoon heeft een heel goed idee. Ongeëvenaard. Deze persoon wilt graag een nieuw product of dienst ontwikkelen en/of introduceren op de markt. Ze zijn geïnspireerd. Ze zien toekomst in hun nieuwe idee. Ze zien een gat in de markt en zijn erg gedreven om hun nieuwe product of dienst op de markt te brengen. Ze zijn ontzettend gedreven om hun product of dienst tot een succes te maken. Ze vechten hiervoor.

Het zijn vaak kleine bedrijven. Het begint met 1 of 2 personen. Naarmate het bedrijf goed draait, worden er meer mensen aangenomen. Het bedrijf kan uiteindelijk zelfs 200 werknemers tellen, maar vaak hebben deze bedrijven maar enkele werknemers. Gemiddeld 1 tot 10 werknemers.

Bij het MKB gaat het om overleven. Het zijn geen grote bedrijven met enorm managementlagen, maar juist bedrijven waar de lijntjes erg kort zijn. Ze houden zich dagelijks met andere aspecten bezig. Zijn de klanten tevreden? Hebben we zicht op een nieuwe order? Hoe kunnen we een bepaald project tot een groot succes maken? Het gaat om zichzelf bekendmaken en een goede naam krijgen. Elke dag weer opnieuw. Dit is een geheel andere manier van bedrijfsvoering dan de grote bedrijven met duizenden werknemers.

Midden- en kleinbedrijf

Het MKB in de Europese Unie

Zoals al eerder genoemd, is het midden- en kleinbedrijf erg belangrijk voor de economie. Deze categorie bestaat uit een grote verscheidenheid van bedrijven: ondernemers, starters, zzp-ers, freelancers, start-ups, spin-offs, enzovoort. In deze sector vindt veel innovatie plaats.

Op het niveau van de Europese Unie zijn er ongeveer 23 miljoen kleine en middelgrote bedrijven die voldoen aan de bovengenoemde eisen. Dat is heel wat. Deze bedrijven bieden ongeveer 75 miljoen banen. Ze vormen maar liefst 99% van alle ondernemingen in de Europese Unie. Je kunt je voorstellen hoe belangrijk deze sector voor een land is op economisch gebied.

Het gaat hier om relatief kleine bedrijven en ondernemingen. Deze ondernemingen zijn erg kwetsbaar voor marktimperfecties en marktschommelingen. Wanneer deze bedrijven een belangrijke klant verliezen, wordt dit meteen goed gevoeld. Het kan hard aankomen. Met name de opstartfase van een nieuw bedrijf is risicovol.

Tegelijkertijd biedt dit ook kansen. Er zijn weinig beperkingen in het produceren en op de markt brengen van nieuwe innovaties, ideeën en perspectieven. Dit is risicovol voor de (startende) ondernemers, maar ze gaan er vol voor. Ondernemers werken hard en zien een goede toekomst voor hun onderneming en product(en). Hiervoor is wel geld nodig. Helaas is de kredietverstrekking lastig. Steeds meer grote banken geven geen of minder krediet. En al helemaal niet aan kleine, risicovolle ondernemingen.

Deze kennis, feiten en cijfers betekenen voor de Europese Unie dat het midden- en kleinbedrijf een grote prioriteit is in het beleid. Om de economische groei van de Europese Unie en haar lidstaten te waarborgen, maar ook werkgelegenheid te kunnen bieden, is het essentieel dat deze bedrijfstak wordt ondersteund. Zowel op nationaal als Europees niveau.

De kracht van het MKB

Het kenmerk van het MKB is dat het ondernemers zijn die kansen zien en deze met beide handen grijpen. Dit vraagt om een nadere verklaring. Het zien van kansen kan namelijk vanuit verschillende hoedanigheden. Het kan gaan om een ondernemer met een goed idee. Maar in een innovatieve en competitieve markt gaat het vaak om een persoon die binnen een groot bedrijf kennis, ervaring en een netwerk heeft opgedaan en deze vervolgens gebruikt bij het opstarten van een nieuw bedrijf. Ze worden gemotiveerd door een nieuw idee of mogelijkheden voor verbetering.

Het grijpen van kansen

Dat ondernemers de kansen grijpen die ze zien, onderstreept hun onbevangenheid. Ze gaan ervoor. Ze gaan voor succes. Ondernemen is hard werken; heel hard werken. Dit is geen 9 tot 5 baan, 40 uur in de week. Met name opstartende ondernemers werken 6 tot 7 dagen per week en tikken gemakkelijk de 50 of 60 uur aan. Vaak hebben ze ook een bepaalde motivatie. Ze willen een nieuw product introduceren op de markt en zijn ervan overtuigd dat de markt en/of consument dit product graag wilt aanschaffen.

Een andere reden voor de uitzonderlijke gedrevenheid van een ondernemer, is dat hij of zij vaak zelf geïnvesteerd heeft in het bedrijf. Het slagen of falen van het bedrijf heeft hiermee een directe consequentie voor de eigen financiële situatie. Dit verhoogt de motivatie en de discipline, maar is natuurlijk in werkelijkheid een enorm risico dat stress en werkdruk kan veroorzaken.

Kansen op succes

De ondernemers zien kansen. Ze beginnen vaak niet uit het niets. Vaak hebben ze juist al een achtergrond in een bepaalde sector. Bijvoorbeeld in de vorm van een opleiding, maar vaak als werknemer bij een ander bedrijf. Ze hebben daar kansen gezien en mogelijkheden voor verbetering voor het introduceren van een nieuw, beter product. Het ondernemen zit vaak ook in het bloed van de ondernemer. Beginnen als ondernemer heeft zo zijn belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-afstrek. Die zijn er om ervoor te zorgen dat je ruimte reserveert voor AOV- en pensionpremies. Lees er meer over op de mkb zelfstandigenaftrek prinsjesdag blog.

Een onderneming is een droom

Ze dromen al langere tijd, soms tientallen jaren, van het werken zonder een baas. Ze willen graag meer verantwoordelijkheid en meer risico nemen met een hogere beloning als resultaat. Het is een soort spel waar goed over is nagedacht. Hoe meer inzet de ondernemer toont, hoe groter de kans op succes kan zijn.

Lef

Hiervoor heeft de (startende) ondernemer veel lef nodig. Er staat veel op het spel. Vaak staat er een persoonlijke financiële investering op het spel of geld dat van een familielid is geleend. Maar ook de lening bij de bank moet worden terugbetaald. Er zit natuurlijk ook een persoonlijk risico aan. Een ondernemer wilt graag succes. Niemand wilt falen. Met name een langgekoesterde droom of fantastisch idee moet succesvol worden. Anders zal dit ook als een persoonlijk verlies voelen.

Doorzettingsvermogen

Een ondernemer heeft lef nodig om te durven ondernemen. Daarnaast heeft de ondernemer ook doorzettingsvermogen nodig. Het is moeilijk om een eigen bedrijf op te starten. Je moet er veel voor opgeven en er vele uren, avonden en nachten aan besteden. Er zullen zeker veel tegenslagen zijn. Wellicht dat het product in eerste instantie niet aanslaat, ondanks dat de ondernemer ontzettend veel kansen ziet of zag. Hier moet hij of zij doorheen. Je moet als ondernemer sterk blijven en door blijven gaan. Juist als het niet lekker gaan. Opgeven is geen optie, want er staat te veel op het spel.

Kwaliteiten ondernemers

Ondernemers hebben uitzonderlijke kwaliteiten. Dit zijn persoonlijke kwaliteiten, maar vooral ook professionele kwaliteiten. Een ondernemer handelt, creëert, onderzoekt, vernieuwt, groeit en bouwt. Deze kwaliteiten lijken een soort cumulatief effect te hebben op de omgeving. De economie drijft namelijk op deze ondernemersgeest van duizenden personen.

Verantwoordelijk

Ondernemers dragen een bepaalde verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaamheid. Maar ook met betrekking tot het creëren van banen en het verbeteren van werkgelegenheid. Ze nemen veel risico, maar investeren tegelijkertijd in zichzelf, hun onderneming, in werknemers, in de sector, de stad, regio en in Nederland. Ondernemers werken aan de Nederlandse economie van morgen.

Ondernemers werken aan de economie van morgen

Het is daarom erg belangrijk dat de overheid, vanuit de beleidskant, de ruimte geeft aan ondernemers. Ondernemers zijn erg kwetsbaar, maar hebben tegelijkertijd de ruimte nodig om de starten, te groeien, te innoveren, uit te bouwen, te introduceren, grenzen op te zoeken en deze te verleggen, enzovoort. Dit is letterlijke ruimte als in een betaalbaar bedrijfsgebouw, maar ook metaforische ruimte die wordt gecreëerd door bijvoorbeeld beleid.

Ondernemers zijn ontzettend gedreven. Ze werken dag en nacht en geven veel dingen om hun droom te bereiken. Het is aan de overheid en de instanties om dit te faciliteren. Het falen van een onderneming ligt altijd op de loer. De nationale economie drijft echter op het MKB. Daarom moeten overheidsinstanties er alles aan doen om het falen van ondernemingen te voorkomen. Het MBK moet juist wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Dan kunnen ondernemingen en het MKB tot volledige groei en bloei komen. Daar profiteren we allemaal van. De werknemers, de ondernemers, maar ook de consument, de overheid en het bedrijfsleven.