MBK Digitaal: hét digitaliseringsplatform voor mkb’ers

MKB Digitaal is hét platform voor mkb-ondernemers in Zuid-Holland die aan de slag willen met digitalisering binnen hun bedrijf. Op ons platform vind je alles over subsidiemogelijkheden, initiatieven en ondersteuning op het gebied van digitalisering. Kortom: op MKB Digitaal vind je snel een oplossing voor jouw digitaliseringsvraagstuk.

Waarom bestaat MKB Digitaal?
In Zuid-Holland is er ruim aanbod van ondersteuning op het gebied van digitalisering. Bij mkb-ondernemingen is dat aanbod onvoldoende bekend en soms lastig vindbaar, mede doordat het aanbod versnipperd is. Daarnaast ontbreekt het bij een groot deel van de mkb-ondernemingen aan tijd, kennis en middelen om met digitalisering aan de slag te gaan. En dat terwijl digitalisering juist kan zorgen voor groei, efficiëntere bedrijfsvoering of een nieuwe, minder arbeidsintensieve manier van werken. Op deze website vind je het complete aanbod overzichtelijk en toegankelijk op één plek. Zo kunnen mkb’ers sneller en eenvoudiger stappen zetten op het gebied van digitalisering.


Wat vind je op ons platform?
Speciaal voor ondernemers uit de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam worden via MKB Digitaal gratis online trainingen aangeboden. Deze gaan over online vindbaarheid en cyberweerbaarheid; thema’s waarop met name het micro- en klein-mkb nog stappen kunnen zetten. De trainingen zijn volledig digitaal. Je kunt zelf kiezen welke training het best aansluit bij jouw wensen en behoeften.


Voor wie is MKB Digitaal nuttig?
Ons platform is interessant voor zowel de eigenaren als medewerkers van een mkb-onderneming. De trainingen zijn eveneens door zowel ondernemers als medewerkers van bedrijven te volgen. Ook voor gemeenteambtenaren is het platform interessant. Door MKB Digitaal te raadplegen, kunnen ambtenaren ondernemers beter ondersteunen bij hun uitdagingen op het gebied van
digitalisering.


Welke partijen zitten achter MKB Digitaal?
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voert vanuit de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland diverse projecten uit om mkb’ers te helpen bij digitalisering. Dit platform is een van de middelen die daaruit is voortgevloeid. MRDH en de provincie Zuid-Holland hebben financieel bijgedragen aan de totstandkoming van MKB Digitaal. De gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam leveren eveneens een bijdrage.

Digital Trust Center
In 2018 is het Digital Trust Center (DTC) opgericht, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, met als missie om ruim 2 miljoen Nederlandse bedrijven, van zzp’ers tot en met het grootbedrijf, weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. Het DTC benadert deze brede doelgroep op een aantal manieren, waaronder door middel van voorlichting en educatie via hun website. De website biedt laagdrempelige kennis, informatie en advies waar ondernemers zelf mee aan de slag kunnen. Zo heeft het DTC bijvoorbeeld de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen opgesteld. De website biedt verder informatie en advies op belangrijke thema’s rondom cyberweerbaarheid en tools waarmee ondernemers de cyberweerbaarheid van hun onderneming kunnen testen.