Fysiotherapie Kapellaan

Het slimmer kunnen inzetten van data om de klantreis beter in kaart te brengen en te optimaliseren.

Fysiotherapie Kapellaan-Ouwerkerk Vught is het breed gespecialiseerd paramedische centrum waar de klant met zijn of haar klacht centraal staat. Op twee locaties in Vught kun je terecht bij het team van gespecialiseerde therapeuten. Het slimmer kunnen inzetten van data om de klantreis beter in kaart te brengen en te optimaliseren was de aanleiding voor een project bij de Digitale Werkplaats. De eigenaren waren op zoek naar stuurinfo binnen in de organisatie om besluiten op te nemen. De fysiotherapeut werkt op locatie en zit veel in een één-op-één-contact met de cliënt.

Er is data beschikbaar vanuit de evaluatie-instrumenten na afloop van een behandeltraject. Dit project is ondergebracht in een vierdejaars minor. Studenten uit deze minor hebben onder begeleiding onderzoek gedaan naar behoeften en inventarisatie van huidige situatie middels zaken zoals een Data Health Check, en een Datascience Project Canvas.

Er is gestart met onderzoek naar de technische aspecten van de huidige dienstverlening. Studenten hebben hierbij vragen beantwoord zoals: wat zijn de op dit moment beschikbare databronnen, welke data is binnen die bronnen voorhanden en is de beschikbare data ook kloppend (qua inhoud en formats). De opdracht wordt in 16 weken uitgevoerd vanuit een voorgenomen verbinding met de vierdejaarsminor Emerging Technologies Playground van Avans Hogeschool.

Dit traject heeft inzichten opgeleverd voor het opstellen van een service blueprint, waarbij de huidige service en de beschikbare kanalen in kaart worden gebracht vanuit het perspectief van de gebruiker. Een onderdeel uit deze roadmap is uitgevoerd als een eerste schetsontwerp.