Het Paleis Hotel

Hoe moeten wij omgaan met privacy en security (AVG basisprincipes)?

Het Paleis Hotel
Het Hotel Paleis in Den Haag schreef zich in voor de Digitale Sprint in januari 2021. Het is een luxe 4-sterren boutique hotel gelegen in het historische Hofkwartier van Den Haag, om de hoek van Paleis Noordeinde, het huidige werkpaleis van Koning Willem-Alexander.

De digitaliseringsvraag
Het hotel verwerkt dagelijks gevoelige informatie zoals persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieraan zijn richtlijnen en verantwoordingsplichten verbonden waaraan een bedrijf zich moet houden.
“Hoe moeten wij omgaan met privacy en security (AVG basisprincipes)?”

Het resultaat
Om te beginnen hebben de studenten een intake gesprek gehad om de huidige status te bepalen. Vervolgens gingen de studenten aan de slag en inventariseerden ze alle ontbrekende en verbeterpunten in een adviesrapport voor het hotel. Tot slot waren er preventieve en regressieve procedures opgesteld.

  • Hieronder volgt een paar voordbeelden:
  • De verantwoordingplicht.
  • De procedure bij datalekken.
  • Tijdslimiet die gebonden is aan persoonsgegevens.
  • Awareness bij medewerkers.
  • Hoe je Microsoft Outlook veilig kan gebruiken