Nadorp Makelaars

Welke stappen moeten we zetten om aan de richtlijnen van de AVG te voldoen?

Nadorp is een bedrijfsmakelaar gevestigd in Den Haag. Nadorp schreef zich in voor de Digitale Sprint in januari 2021.

De digitaliseringsvraag
Nadorp verwerkt dagelijks gevoelige informatie zoals vele persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aan de studenten werd gevraagd om een duidelijk stappenplan op te stellen om aan de richtlijnen van de AVG te voldoen.

Het resultaat
Het eindresultaat is een stappenplan, waarin heel duidelijk staat omschreven hoe Nadorp kan voldoen aan de AVG.

  • Dit stappenplan bestaat uit:
  • Awareness creëren bij medewerkers
  • Standaard bewaartermijnen vaststellen
  • De verantwoordingsplicht
  • De meldplicht bij datalekken
  • Het verwerkingsregister