Privacy statement

Deze privacyverklaring geeft je meer inzicht in de verwerking van je persoonlijke gegevens bij MKB Digitaal. (“MKB Digitaal”, “wij”, “ons”) neemt de bescherming van jouw privacy serieus. Wij zetten ons in om alle persoonsgegevens die je ons toevertrouwt voor het gebruik van ons platform, te beveiligen en met zorg te bewaren. Het doel van dit Privacy Statement is om je een duidelijk beeld te geven van hoe we je persoonsgegevens gebruiken en beschermen. Daarnaast beschrijven we de rechten die je hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over je gegevens en de bescherming van jouw privacy. In dit Privacy Statement geven we antwoord op de volgende vragen:

 • Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt MKB Digitaal?
 • Hoe gebruikt MKB Digitaal persoonsgegevens?
 • Met wie deelt MKB Digitaal persoonsgegevens?
 • Hoe beveiligt MKB Digitaal persoonsgegevens?
 • Hoe kun je je rechten uitoefenen?
 • Hoe kun je contact opnemen met MKB Digitaal?
 • Links naar andere websites
 • Wijzigingen aan dit Privacy Statement

We raden je aan dit Privacy Statement goed door te lezen en regelmatig te raadplegen bij het gebruiken van ons platform.

Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt MKB Digitaal?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen op ons platform de volgende persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten;
 • persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen;
 • persoonsgegevens die wij verzamelen via andere bronnen.

Persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder meer:

 • Contactgegevens en gegevens over vragen en diensten, zoals (bedrijfs)naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsomschrijving, specialisme en andere persoonsgegeven die je vrijwillig aan ons verstrekt als je met ons communiceert.
 • Accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord als je een account bij MKB Digitaal aanmaakt;
 • Communicatiegegevens, zoals de communicatie tussen mkb-er en ICT-bedrijf via MKB Digitaal, of communicatie met MKB Digitaal, bijvoorbeeld als je contact opneemt of ons een vraag stelt, een reactie geeft of een verzoek indient;
 • Matchingsgegevens, zoals uitnodigingen voor opdrachten aan opdrachtnemers en voorstellen van ICT-bedrijven op opdrachten van mkb-ers;
 • Beoordelingen en reacties geplaatst door gebruikers van MKB Digitaal;
 • Automatisch verzamelde gegevens, gegevens die we automatisch ontvangen, zoals uw surfgedrag. Deze gegevens ontvangen we via cookies en soortgelijke technieken.

Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt. Het niet verstrekken van deze gegevens kan betekenen dat je geen gebruik kunt maken van onze diensten of dat jouw vraag of verzoek niet in behandeling kan worden genomen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen via andere bronnen

We maken gebruik van externe bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel om bedrijfsgegevens te verzamelen.

Hoe gebruikt MKB Digitaal persoonsgegevens?

MKB Digitaal gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanbieden van onze dienst we verwerken je gegevens zodat we je onze diensten kunnen aanbieden. Het doel van onze diensten is om mkb-ers in contact te brengen met ICT-bedrijven voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 • Identificatie en autorisatie we verwerken je persoonsgegevens om je identiteit te verifiëren en je toegang te geven tot onze diensten.
 • Het verbeteren van onze website en diensten we analyseren informatie over de wijze waarop je onze website en diensten gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren voor alle websitebezoekers. Deze informatie bevat zowel onderzoeksdata als statistieken;
 • Reviews we gebruiken je persoonsgegevens als je reviews plaatst op onze website. Bijvoorbeeld als je een beoordeling plaatst over een ICT-bedrijf, waarbij het kan dat wij – eventueel op verzoek van een ICT-bedrijf – een beoordeling aanpassen of verwijderen als wij deze niet relevant, beledigend of anderszins ongepast achten;
 • Communicatie we gebruiken je persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren als je bijvoorbeeld contact opneemt met ons, een e-mail stuurt of ons verzoekt om een recht uit te oefenen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om contact met je op te nemen als we je bijvoorbeeld willen informeren over wijzigingen in onze diensten of algemene voorwaarden.

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) en vragen minderjarigen dan ook om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken en geen gebruik te maken van onze producten en diensten.

Met wie deelt MKB Digitaal persoonsgegevens?

MKB Digitaal behandelt jouw persoonsgegevens met zorg en vertrouwelijkheid. Je persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van MKB Digitaal voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten. 

MKB Digitaal deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen die MKB Digitaal vertrouwt. Dat zijn onze:

 • Digitale Werkplaatsen we delen je persoonsgegevens met digitale werkplaatsen voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld om te helpen met het formuleren van een juiste digitaliseringsvraag, het informeren over mogelijke subsidies of het aanbieden van directe hulp bij de digitaliseringsvraag;
 • Professionele adviseurs we delen je persoonsgegevens met onze professionele adviseurs voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met onze advocaten als we juridisch advies nodig hebben.

Hoe beveiligt MKB Digitaal persoonsgegevens?

We doen ons uiterste best om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af te laten schermen, of over te dragen. Je hebt eveneens het recht om de verwerking door MKB Digitaal te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen ons gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens, kun je te allen tijde je toestemming intrekken.

Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen als je vragen of klachten hebt over dit Privacy Statement of over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We streven ernaar jouw vragen en klachten zo goed mogelijk te behandelen. Indien je van mening bent dat we je niet hebben kunnen helpen met jouw klacht, kun je een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kun je contact opnemen met MKB Digitaal?

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over dit Privacy Statement of de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: info@mkbdigitaal.com.

Links naar andere websites

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Wijzigingen aan dit Privacy Statement

MKB Digitaal kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze aanpassingen maken we tijdig bekend op onze website. Aan de hieronder genoemde datum kun je zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. We raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Laatste wijziging: 25-03-2021