Risicoklassen indeling Digital Trust Center

De Risicoklassen-indeling is een risicoclassificatiemodel voor het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Na afloop ontvangt de onderneming een inventarisatie van beveiligingsmaatregelen.

Actief op controledatum
01-03-2023
Financier
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uitvoerder
  • VNO-NCW
  • MKB-Nederland
  • CIO Platform Nederland
  • Verbond van Verzekeraars
  • Nationale Politie
  • Cyberveiligheid Nederland
  • NLdigital
  • Partnering Trust
Inhoud regeling
Focus regeling
Bewustzijn vergroten
Wat wordt er geboden
Advies
Subsidiebedrag
N.v.t.
Verbeterdoel
Bedrijfsvoering
Sector
Alle sectoren
Regio
Landelijk
Voorwaarden
Bedrijfsomvang
Geen voorwaarden voor aantal medewerkers
Aanvullende aanvragen
Mogelijk
Eigen inleg vereist
Niet van toepassing
Minimale inleg
N.v.t.
Overige voorwaarden
Niet van toepassing